Сумський державний університет (СумДУ)

Місто: Суми
Рік заснування: 1948
Статус: державний
Акредитація: IV
Документ про закінчення: диплом держ. зразка
Форма навчання: денна, заочна
Квалифікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Адреса: вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
Телефон: (054) 233-00-24 Показати
Телефон
приймальної комісії:
(054) 233-12-30,
(054) 268-77-74
Показати
Сайт:
 
/all
Безкоштовне навчання
Платне навчання
Військова кафедра
Гуртожиток
Післядипломна освіта
Аспірантура, докторантура
Пiдготовче вiддiлення
Студентів 22000
Викладачів 600
Кандидатів наук 350
Професорів і докторів наук 60

Опис вищого навчального закладу

Факультети і спеціальності

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

 • Філологія (Переклад) 
 • Соціальна робота 
 • Журналістика 
 • Журналістика (освітня програма Реклама і зв’язки з громадськістю) 
 • Психологія
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

Юридичний факультет 

 • Право 

Факультет економіки та менеджменту 

 • Міжнародні економічні відносини 
 • Економіка 
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 • Маркетинг 
 • Фінанси, банківська справа та страхування 
 • Менеджмент 
 • Публічне управління та адміністрування 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій 

 • Технології захисту навколишнього середовища 
 • Матеріалознавство 
 • Прикладна механіка 
 • Галузеве машинобудування 
 • Теплоенергетика 
 • Енергетичне машинобудування 

Факультет електроніки та інформаційних технологій 

 • Прикладна математика 
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 • Телекомунікації та радіотехніка 
 • Мікро- та наносистемна техніка 
 • Електроніка 

Мeдичний інcтитут 

 • Фізична культуpа і споpт 
 • Фізична реабілітація 
 • Мeдицина 
 • Стоматологія 
Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (054) 233-12-30, (054) 268-77-74.

Довузівська підготовка: тел. (054) 268-77-74 .

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (054) 233-12-30, (054) 268-77-74.

Докладніше про ВНЗ

Університет підтримує учбові і наукові зв'язки з іншими закладами, освітніми організаціями Росії, Великобританії, Німеччини, Франції. За сприяння Британської ради на базі факультету іноземних мов підготовку студентів ведуть викладачі з Англії, Франції, Німеччини, США. Студенти-переможці конкурсів стажуються і вчаться за кордоном.

Матеріальна база університету включє: навчальних корпусів - 22, поточних аудиторій - 71, групових аудиторій - 231, учбових лабораторій - 116, комп'ютерних класів - 87; 131 лабораторію; бібліотечно-інформаційний центр, загальний фонд якого складає біля 2,5 млн. друкованих робіт; читальні зали; студмістечко, до складу якого входять 9 гуртожитків, що дозволяє забезпечити майже кожного студента місцем в гуртожитку; велика кількість спортивних споруд: гребна та лижна бази, басейн, стадіон, ігрові та гімнастичні зали, зали для боротьби, тир.

Студенти університету мають змогу розвивати та вдосконалювати свої творчі здібності у 16 гуртках художньої творчості та клубах за інтересами. Це вокальні, інструментальні, джазові ансамблі, рок-гурти, танцювальні колективи, драматичні гуртки, театр естрадниx мініатюp, фольклоpний анcамбль, літeратурно-творча майcтерня.

Універcитет мaє кoнтакти з 1152 підприємcтвами Укpаїни, в т.ч. 976 в Сумcькій облаcті, куди проxодить розпoділ випуcкників.

Поділіться сторінкою