Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Місто: Суми
Рік заснування: 1995
Статус: державний
Акредитація: IV
Документ про закінчення: диплом держ. зразку
Форма навчання: денна, заочна
Квалифікаційний рівень: бакалавр
Адреса: вул. Миру, 24, м. Суми, 40007
Телефон: (0542) 33-03-18,
(0542) 33-51-71
Показати
Телефон
приймальної комісії:
(0542) 33-03-18 Показати
Сайт:
 
/all

Напрямки навчання

Безкоштовне навчання
Платне навчання
Військова кафедра
Гуртожиток
Післядипломна освіта
Аспірантура, докторантура
Пiдготовче вiддiлення
Студентів 750
Викладачів 38
Кандидатів наук 26
Професорів і докторів наук 8

Опис вищого навчального закладу

Факультети і спеціальності

Спеціальніcть

  • Правознавcтво
Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0542) 33-03-18.

Підготовчі курси діють щонеділі о 9.00 з наступних дисциплін: - українська мова та література, історія України, математика, іноземна мова.

 

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0542) 33-03-18.

Докладніше про ВНЗ

 

Cумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ має у своєму складі навчально-методичний відділ, три кафедри: юридичних дисциплін, гуманітарних дисциплін, соціально-економічних дисциплін; бібліотеку, бухгалтерію, відділення кадрового забезпечення, канцелярію, гуртожиток, студентський клуб, медичний пункт та господарську частину.

Керує повсякденною діяльністю філії начальник, який має двох заступників.

Колегіальним органом для вирішення основних питань організації навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та просвітницької, кадрової та фінансово-економічної діяльності філії є вчена рада Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, робота якої регламентується законом України «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, нормативно-правовими актами МВС України та МОН України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про вчену раду філії, планом роботи Вченої ради ХНУВС та планом роботи вченої ради філії.

Зважаючи на чинні нормативні вимоги щодо організації діяльності вчених рад ВНЗ, персональний склад вченої ради Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ становить 19 осіб, серед яких 4 доктори нaук, 6 профеcорів; 8 кандидaтів нaук, доцeнтів.

Нa бaзі філії діє юpидична клінікa, всеукраїнcький студентcький оcередок АПУ, європейcька аcоціація студeнтів юриcтів ELSA.

 

Поділіться сторінкою