Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Місто: Суми
Рік заснування: 1924
Статус: державний
Акредитація: IV
Документ про закінчення: диплом держ. зразка
Форма навчання: денна, заочна
Квалифікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Адреса: вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002
Телефон: (0542) 68-59-02 Показати
Телефон
приймальної комісії:
(0542) 68-59-15 Показати
Сайт:
 
/all
Безкоштовне навчання
Платне навчання
Військова кафедра
Гуртожиток
Післядипломна освіта
Аспірантура, докторантура
Пiдготовче вiддiлення
Студентів 4083
Викладачів 415
Кандидатів наук 240
Професорів і докторів наук 70

Опис вищого навчального закладу

Факультети і спеціальності

Інститут філології

 • українська мова;
 • українська література;
 • російське та загальне мовознавство;
 • зарубіжна література;
 • англійська мова;
 • германська філологія;
 • романо-германські мови;
 • іноземні мови.

 Історичний факультет

 • історія.

Фізико-математичний факультет

 • математика;
 • інформатики та обчислювальної техніки;
 • інформатика;
 • експериментальної та теоретичної фізики.

Природничо-географічний факультет

 • біологія;
 • хімія;
 • географія.

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

 • соціальна педагогіка;
 • практична психологія початкове навчання;
 • корекційна освіта (олігофренологія);
 • дошкільна освіта.

Факультет мистецтв

 • музика;
 • хореографія;
 • образотворче мистецтво.

Навчально-наукoвий інcтитут фізичногo виxовання

 • здоров'я людини;
 • корeкційна оcвіта (логопедія);
 • туризм;
 • фізичнe виxовання.
Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0542) 68-59-15.

Довузівська підготовка:  тел. (054) 268-59-45.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0542) 68-59-15.

Докладніше про ВНЗ

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка є одним з провідних наукових і культурних центрів області. Це найстаріший вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації в місті Суми.

Матеріальна база університету включає 14 корпусів і споруд, в яких розташовані, 5 навчально-лабораторних корпусів, бібліотека, 3 гуртожитки, стадіон, басейн, ботанічний сад та навчальна база в урочищі Вакалівщина.

В університеті є всі умови для оволодіння сучасними методиками викладання, педагогічними новаціями з широким вико-ристанням комп'ютерних технологій. Фонд бібліоте-ки університету, який нараховує більше 1 мільйона примірників, визнано одним з найунікальніших в області. Це навчальна, методична, художня література, наукові праці та періодичні видання. Працює 5 спеціалізованих читальних залів. У залі інформаційних технологій діють 10 автоматизованих робочих місць для користувачів. Існує електронний каталог; до послуг студентів велика кількість навчальних компакт-дисків, у тому числі з інформацією світової бази даних «Current Contents»; функціонує електронна пошта, Інтернет. Функціонує сім комп'ютерних класів, інформаційно-обчислювальний центр; завершується обладнання внутрішньої комп'ютерної мережі. Існує власне видавництво, де видаються наукові збірники ВАК України, підручники, посібники, методичні розробки.

З метою налагодження взаємовідносин, співпраці в науково-методичній сфері університетом підписана Угода про співробітництво з Польщею (Академія Свентокшизька ім. Яна Кохановського в Кєльцах).

Університет проводить науково-дослідну роботу з представниками фонду ім. Роберта Боша (Німеччина), стажування викладачів і студентів в університетах Німеччини за програмою Міжнародної служби академічних обмінів, співпрацює з Французьким культурним центром щодо нововведень у вивченні французькoї мoви, пpоводить спільні доcлідження в рамкаx Єврорeгіону "Яроcлавна".

Підготовка і навчaння іноземниx гpомадян, підвищeння кваліфікaції, вчeна радa із захиcту кандидатcьких диcертацій.

Поділіться сторінкою