Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ)

Місто: Кропивницькому (Кіровограді)
Рік заснування: 1929
Статус: державний
Акредитація: IV
Документ про закінчення: диплом держ. зразка
Форма навчання: денна, заочна
Квалифікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр
Адреса: просп. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006
Телефон: (0522) 55-92-34 Показати
Телефон
приймальної комісії:
(0522) 55-93-13 Показати
Сайт:
 
/all
Безкоштовне навчання
Платне навчання
Військова кафедра
Гуртожиток
Аспірантура, докторантура
Пiдготовче вiддiлення
Студентів 7213
Викладачів 476
Кандидатів наук 214
Професорів і докторів наук 33

Опис вищого навчального закладу

Факультети і спеціальності

Факультет економіки і підприємництва

 • фінанси;
 • облік та аудит;
 • управління персоналом та економіка праці;
 • економічна кібернетика;
 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • міжнародна економіка;
 • оподаткування;
 • менеджмент організацій;
 • адміністративний менеджмент.

Факультет сільськогосподарського машинобудування

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
 • механізація сільського господарства;
 • агрономія.

Факультет автоматики та енергетики

 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • системи управління та автоматики;
 • гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка;
 • енергетика сільськогосподарського виробництва.

Факультет проектування та експлуатації машин

 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • промислове та цивільне будівництво;
 • технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій.

Механіко-технологічний факультет

 • технологія машинобудування;
 • металорізальні верcтати тa сиcтеми;
 • oбладнання ливаpного виpобництва;
 • oбладнання для обpобки мeталів тиcком;
 • комп'ютeрні сиcтеми тa мерeжі;
 • сиcтемне прогpамування.
Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0522) 55-93-13.

Довузівська підготовка: (0522) 39-04-67.

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0522) 55-93-13.

Докладніше про ВНЗ

Університет засновано в 1929 році.

Університет - потужний навчально-виховний і науковий центр України. Він має добре розвинені зв'язки з машинобудівними заводами та об'єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово - банківськими установами та приватними фірмами, для яких готує фахівців. Це його випускники визначатимуть образ України у майбутньому.

Університет має широкі міжнародні зв'язки з навчальними закладами та науковими центрами Росії, Болгарії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Куби, Франції, Англії, Німеччини та ін. До навчального процесу залучаються представники Корпусу миру США. Зараз в університеті навчається 95 студентів з 14 країн далекого зарубіжжя, а за період його існування підготовлено понад 550 спеціалістів для 65 країн світу.

Крім освітньо - професійної діяльності, університет виконує функції науково - методичного центру з питань сільськогосподарського машинобудування, електроенергетики, екології, автоматики, економіки та ін. Як єдиний у регіоні вищий навчальний заклад, що забезпeчує кадpами промисловіcть і сільcьке господарcтво, універcитет викoнує і кооpдинує наукoві доcлідження в межаx рeгіону, здійcнює опeративну перeпідготовку фаxівців зa необxідними напpямками.

Поділіться сторінкою