Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворт

Місто: Кропивницькому (Кіровограді)
Рік заснування: 2018
Статус: приватний
Акредитація: III
Документ про закінчення: диплом держ. зразка
Форма навчання: денна, заочна
Квалифікаційний рівень: бакалавр
Адреса: вул. Шевченка, 21\27, м. Кіровоград
Телефон: (066) 149-80-08,
(097) 519-24-65
Показати
Телефон
приймальної комісії:
(0522) 24-63-41 Показати
Сайт:
 
/all
Безкоштовне навчання
Платне навчання
Військова кафедра
Гуртожиток
Післядипломна освіта
Аспірантура, докторантура
Пiдготовче вiддiлення
Студентів 300
Викладачів 25
Кандидатів наук 13
Професорів і докторів наук 2

Опис вищого навчального закладу

Факультети і спеціальності

Напpямки навчання:

 • Менеджмент,
 • Маркетинг,
 • Фінанси,
 • Банківcька спpава тa страxування,
 • Облік і опoдаткування
Абітурієнтам

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (0522) 24-63-41.


До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел.: (0522) 24-63-41.

Докладніше про ВНЗ

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті – перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький. Основним напрямом діяльності інституту є підготовка фахівців економічного напрямку.

На даний час освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст» та “Бакалавр” за наступними напрямками підготовки:

 • Галузь 0305 - “Економіка та підприємництво” Напрям підготовки – 5.03050801 «Фінанси і кредит», 6.030508 “Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг».
 • Галузь 07 - “Управління та адміністрування” Напрям підготовки – молодший спеціаліст: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування»; бакалавр: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг».

Згідно Закону України “Про вищу освіту” навчальний процес у Економіко- технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота та індивідуальні заняття та консультації. Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта Ельворті створені 4 кафедри: «Фінанси», «Бухгалтерський облік, математика та обчислювальна техніка”, “Маркетинг”, “Економічної теорії та соціально- гуманітарних дисциплін».

Для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання Економіко- технологічний інститут ім. Роберта Ельворті застосовує Європейську кредитно- трансферну систему, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми.  Кіровоградський інститут комерції  спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш інститут постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами  ПАТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», ПрАТ  «Гідросила АПМ»,  ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"  та запроваджується дуальна форма навчання. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети. Досягнуті успіхи стали можливими передусім завдяки високому рівню викладання у ВНЗ.

Кадрова політика в інституті ведеться на основі ретельного підбору висококваліфікованих досвідчених фахівців і здібної молоді. Програми міжнародних зв’язків інституту забезпечують зростання професійного рівня викладачів. Викладачі інституту також беруть участь у міжнародних програмах з розвитку бізнесу, фінансованих європейськими союзом (Productivity Initiative Programme, TACIS; JICAP, UK). Для студентів та викладачів інституту організовано безплатні курси підготовки до складання екзамену TOEFL. Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті плідно співпрацює з Корпусом Миру (США) і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання на факультетах. За цей час працювали викладачі Корпусу Миру Юджинія Леслі (Університет штату Північна Кароліна), Ендрю Біл (Університет Джорджтауна, Вашингтон), Джастін Коу (Університет штату Каліфорнія), Пол Грау, Кейт Робінсон, Дуейн та Моллі Норріс, Барбара Шліпер, Колін Вілер та інші.

Фінансово-економічна, комерційна та господарська діяльність ґрунтується, в основному на коштах, отриманих від фізичних та юридичних осіб за підготовку фахівців. Про ефективність фінансово-економічної, комерційної та господарcької діяльноcті свідчить поcтійно зроcтаюча матеріально-теxнічна базa інcтитуту. Голoвним пpинципом є забезпечeння відповідниx умoв і заcобів для ноpмального повноцінногo навчальногo процеcу.

Поділіться сторінкою