Представник страхової компанії

Представник страхової компанії

Страховий агент здійснює операції з укладання договорів майнового, особистого страхування та вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги.

Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних та юридичних осіб, що представляють установи, організації та підприємства різних форм власності. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в залученні або продовження договорів страхування (життя і здоров'я, рухомого та нерухомого майна, підприємницької та комерційної діяльності та ін.)

У процесі роботи з клієнтами веде спостереження, оцінює особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мотивацію поведінки і забезпечує взаєморозуміння при укладенні договорів на страхові послуги. Встановлює критерії і ступінь ризику при укладанні договорів на страхові послуги, з огляду на стан здоров'я, вік, стать, освіту, стаж трудової діяльності, рівень матеріального забезпечення та інші суб'єктивні якості, що характеризують клієнта.

Укладає і оформляє страхові договори, регулює відносини між страхувальником і страховиком, забезпечує їх виконання, здійснює приймання страхових внесків. Забезпечує правильність обчислення страхових внесків, оформлення страхових документів та їх збереження. Сприяє формуванню зацікавленості і попиту на страхові послуги, враховуючи необхідність посилення матеріальної і моральної підтримки різних верств населення, а також наростання ризику, пов'язаного з конкуренцією, банкрутством, безробіттям та іншими, що відбуваються в сучасних умовах соціально-економічними процесами. Надає допомогу клієнтам в отриманні вичерпної інформації про умови страхування.

Проводить роботу з виявлення та обліку потенційних страхувальників та об'єктів страхування, дає оцінку вартості об'єктів страхування. Протягом терміну дії укладених договорів підтримує зв'язок з фізичними та юридичними особами, що вступили в договірні відносини на страхові послуги. У випадку заподіяння шкоди застрахованому здійснює оцінку і визначає його розмір з урахуванням критеріїв і ступеня ризику. Розглядає, чи надходять від клієнтів скарги і претензії щодо спірних питань обчислення і сплати страхових внесків, виплат страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору. Встановлює причини порушень страхових договорів і вживає заходів щодо їх попередження та усунення. Досліджує неосвоєні види страхових послуг і перспективи їх розвитку з метою застосування у своїй практиці і при створенні страхових органів і служб. Своєчасно та у відповідності до встановлених вимог оформляє необхідну документацію, веде облік і забезпечує зберігання документів, пов'язаних з укладанням договорів страхування. Здійснює взаємодію з іншими страховими агентами.

Необхідні знання

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали та документи, що регламентують діяльність страхових органів; види страхових послуг та умови різних видів страхування; правові основи розвитку страхової діяльності з урахуванням регіональних специфічних умов; діючу систему соціальних гарантії; методи визначення ступеня ризику при укладанні договорів на страхові послуги та оцінки завданого збитку; основи ринкової економіки; основи психології та організації праці; порядок укладення та оформлення договорів на страхові послуги; вітчизняний і зарубіжний досвід організації страхування населення та суб'єктів господарювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Вимоги до кваліфікації

Середня професійна освіта та спеціальна підготовка за встановленою програмою без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Поділіться сторінкою

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/qvjdzjcn/wowknow.com/storage/framework/sessions/YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/qvjdzjcn/wowknow.com/storage/framework/sessions/YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/qvjdzjcn/wowknow.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/qvjdzjcn/wowknow.com/storage/framework/sessions/YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"Ox1Nqpvvy4XvRHjBpItMRHXCzdVcCekqmFc9AhOj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:60:"https://wowknow.com/articles/predstavnik-strakhovoi-kompanii";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/qvjdzjcn/wowknow.com/storage/framework/sessions/YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"Ox1Nqpvvy4XvRHjBpItMRHXCzdVcCekqmFc9AhOj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:60:"https://wowknow.com/articles/predstavnik-strakhovoi-kompanii";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/qvjdzjcn/wowknow.com/storage/framework/sessions/YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"Ox1Nqpvvy4XvRHjBpItMRHXCzdVcCekqmFc9AhOj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:60:"https://wowknow.com/articles/predstavnik-strakhovoi-kompanii";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('YooN4ZHOASBFuiLk5XmX08ZSvpHI6huhPO3kZ9bE', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"Ox1Nqpvvy4XvRHjBpItMRHXCzdVcCekqmFc9AhOj";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:60:"https://wowknow.com/articles/predstavnik-strakhovoi-kompanii";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 128
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58